Månad: mars 2021

Pehr Granqvist: ”Tryggare kan ingen vara? Om gudsrelationer, psykologi och tro”

Pehr Granqvist, professor i psykologi, talade om religion och andlighet utifrån människans grundläggande motivation att knyta an till trygghetsfrämjande objekt (t.ex. omvårdare, kärlekspartners, Gud). I vår del av världen har dock välfärdssystemet utvecklats som ett alternativt trygghetssystem, och med hög sekularitet som följd. Den opersonliga staten har ersatt en personlig Gud, menade Pehr.

Pekka Mellergård i samtal med Jonas Lindberg: Jag tror för att förstå

Mellergårds bok handlar om resan från barndomens tro, till naturvetenskap, att hålla på att förlora sin tro och att återfå den.

Vid en punkt i livet som 39-åring på arbete i Saudiarabien böjde han knä i hotellet och överlämnade sig åt Gud. Inget särskilt hände! Men redan efter ett par dagar infann sig en märklig frihetskänsla. Sedan dess värderade han saker och ting annorlunda.