Bli medlem

Medlemskap är gratis och öppet för personer av kristen trosbekännelse, som är aktivt verksamma eller pensionerade från anställning inom akademin (forskare från doktorandnivå, lärare, administrativ personal inom forskning och utbildning på universitet, högskola, forskningsinstitut, el. liknande.).

Bli medlem genom att kontakta oss på den lokala e-postadressen närmast dig:
Gävle: gavle@kristeniakademin.se
Göteborg: goteborg@kristeniakademin.se
Halmstad: halmstad@kristeniakademin.se
Jönköping: jonkoping@kristeniakademin.se
Karlstad: karlstad@kristeniakademin.se
Linköping: linkoping@kristeniakademin.se
Luleå: lulea@kristeniakademin.se
Lund: lund@kristeniakademin.se
Malmö: malmo@kristeniakademin.se
Piteå: pitea@kristeniakademin.se
Stockholm: stockholm@kristeniakademin.se
Sundsvall: sundsvall@kristeniakademin.se
Umeå: umea@kristeniakademin.se
Uppsala: uppsala@kristeniakademin.se
Växjö: vaxjo@kristeniakademin.se
Örebro: orebro@kristeniakademin.se