Vår bön

Gud, vi tackar Dig för att Du skapat oss alla till Din avbild, med intellekt och personlighet, och med förmågan att studera, lära oss, reflektera över och undervisa om den värld som Du skapat och upprätthåller. Tack för den möjlighet Du givit alla de som Du har kallat till akademin, universitet och högskolor; varje student, lärare, forskare, ledare, och stödjande personal. Hjälp dem att varje dag vara tacksamma för det, och att med omsorg ta sig an det som Du anförtrott dem.

Vi ber om allt detta i Vår Herre Jesu Kristi namn.

Amen