Evenemang

Katedralakademin: Sanning som påstående och erfarenhet

Katedralcaféet, domkyrkoplan 7, Uppsala Domkyrkoplan 7, Uppsala

"Sanning" likställs ofta med fakta - att ett påstående överensstämmer med hur något förhåller sig i en empiriskt mätbar yttervärld. Men det finns en annan förståelse av sanning där förnimmelser och erfarenheter ges en större betydelse, exempelvis i den kristna ortodoxa traditionen. Vilka konsekvenser får dessa sätt att förhålla sig till sanning för vår upplevelse…
Läs mer

Livets kunskapskälla: Det sanna, det goda, det sköna i akademin

Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna

Ekumenisk gemenskapshelg för kristna verksamma inom akademin 15-17 oktober 2021, Sigtunastiftelsen i Sigtuna.   Föredrag lördag 16 oktober kl 13:30: Att veta vad som är sant och gott - olika kunskapsformer och deras betydelse. Med Anna Neubeck, Ingrid Malm Lindberg, John Sjögren och Morten Sager. Sänds live på facebook.com/kristenakademi.   För anmälan och mer info,…
Läs mer

Katedralakademin: Psykiskt lidande och psykisk ohälsa

Katedralcaféet, domkyrkoplan 7, Uppsala Domkyrkoplan 7, Uppsala

Att ibland känna sig orolig eller nedstämd hör till livet, men att ha en depression räknas som psykisk ohälsa. Går det att dra en klar gräns mellan livsproblemen och psykisk ohälsa? Vilken betydelse får ens egen tolkning av om man förstår sitt lidande som en del av livet, som psykisk ohälsa eller något som är…
Läs mer

Tänker Gud göra comeback inom vetenskapen?

Katedralcaféet, domkyrkoplan 7, Uppsala Domkyrkoplan 7, Uppsala

Newtons gravitationslag i förening med evolutionsteorin ledde till en vetenskaplig världsbild där utrymmet för Gud att verka blev synnerligen begränsat. Det ledde i sin tur till starka motsättningar mellan vetande och tro. Den naturvetenskapliga forskningen under senare halvan av 1900-talet har lett till en ny världsbild, där slumphändelser inte bara är tillåtna, utan på många…
Läs mer

Gratis

Att översätta tro och liv. Alva Dahl om Gunnel Vallquist, författare och översättare

Katedralcaféet Domkyrkoplan 7, Uppsala

Författaren Alva Dahl väckte uppmärksamhet med Gunnel Vallquist-biografin "Slå rot i förvandlingen" 2021. Hör henne berätta mer om Vallquist - författare, översättare av Proust och akademiledamot - och hennes liv som intellektuell och kristen i 1900-talets Sverige och Europa. Dessutom om hur skrivandet påverkade Alva Dahl själv. Alva Dahl samtalar med Camilla von Below och…
Läs mer

Digital månadslunch

Zoom

Den första onsdagen i månaden brukar nätverket Kristen i Akademin ha en zoom-lunch där vi delar livet tillsammans. Ibland utgår vi från ett tema eller en bibeltext eller samtalar om ett ämne som ni har tänkt på. På onsdag 2 november kl 12-13 är återigen dags för zoomlunch. Temat är återigen vishet. Vi utgår från Jakobsbrevet…
Läs mer

Gratis

En astronomisk 1600-talsskandal: om kyrka, naturvetenskap och akademisk frihet

Katedralcaféet, domkyrkoplan 7, Uppsala Domkyrkoplan 7, Uppsala

Katedralakademin måndag 14 november kl. 18.15, Katedralkaféet vid Uppsala Domkyrka Se Facebook-evenemang för ev. uppdateringar: https://www.facebook.com/events/594674849119373 Astronomen Nils Celsius doktorsavhandling “Astronomins grundläggande principer” lades fram 1679 vid Uppsala universitet, men disputationen stoppades efter en infekterad process där den teologiska fakultetens representanter motsatte sig Celsius argument för den heliocentriska världsbilden baserade på astronomiska observationer. Celsius avhandling…
Läs mer

Gratis

Digital månadslunch

Zoom

Den första onsdagen i månaden brukar nätverket Kristen i Akademin ha en zoom-lunch där vi delar livet tillsammans. Ibland utgår vi från ett tema eller en bibeltext eller samtalar om ett ämne som ni har tänkt på. På onsdag 7 december kl 12-13 är återigen dags för zoomlunch. Kontakta info@kristeniakademin.se för anslutningsuppgifter.

Gratis

Gemenskapsdag

Lördagen den 10 december 2022 planerar vi i NKA att ha en gemenskapsdag för medlemmarna i nätverket. Vårt tema för detta år är vishetens uttryck. I Ordspråksbokens kapitel 9, vers 10 står det “Att frukta Herren är början till vishet, att känna den Helige är insikt. (Bibel 2000)” Med utgångspunkt från den och andra bibelverser…
Läs mer

Gratis

Helighet och hädelse i ett pluralistiskt samhälle

Katedralcaféet, domkyrkoplan 7, Uppsala Domkyrkoplan 7, Uppsala

Vad betyder helighet och hädelse? Innebörden har skiftat under olika århundraden och platser. I sin bok Blasphemy: A Very Short Introduction pekar Yvonne Sherwood på en 180-grader omsvängning ”från fördömandetav blasfemi till idén att friheten att häda definierar fria samhällen”. Om blasfemi tidigare tolkades som ett grovt missbruk av människans frihet, blir det under upplysningstidens…
Läs mer