Evenemang

Individen som medmänniska, medborgare och kund – vad spelar det för roll?

Katedralcaféet, domkyrkoplan 7, Uppsala Domkyrkoplan 7, Uppsala

Vad gör det med oss att vara kunder i allt fler sammanhang? Hur påverkar det samhället? Reklam och kampanjer som Black Friday riskerar att minska människors förmåga att ta ansvar för gemensamma angelägenheter. Det konstaterar statsvetaren Johan Wejryd, som här samtalar om sin avhandling med prästen och religionssociologen Jonas Lindberg. Välkommen till en kväll om individen som medmänniska, medborgare och kund samt samhället som vi lever i.

Äkta människor, äkta AI: artificiell intelligens & det mänskliga

Katedralcaféet, domkyrkoplan 7, Uppsala Domkyrkoplan 7, Uppsala

Ärkebiskop Antje Jackelén och Paul Hemeren, lektor i kognitionsvetenskap, samtalar om AI i vår tid och etiken i förhållandet mellan artificiell intelligens och människan. Hur påverkas etiska frågor om artificiella system blir mer och mer människolika i sina uttryck? Hur kan kristen teologi och etik bemöta och hantera intelligenta artificiella system? Frågan vad som är mänskligt ställs på nytt!

Att vara medmänniska i corona-krisen

Cyberrymden

Hur förhåller vi oss till den existentiellt laddade osäkerhet som corona-kristen ställt oss inför, både som forskare, som teolog och som medmänniska? Vem kan vi förtrösta på och varför?

Ett öppet videomöte där Sofia Camnerin och Stefan Söderberg pratar om corona utifrån ett praktiskt kristet perspektiv.

What do we know about the death and resurrection of Jesus?

Cyberrymden

Is the Death and resurrection of Jesus historical events? Mike Licona did his PhD in a historiographical approach on the resurrection of Jesus and is a world authority on the subject. Join us live on Zoom where Studentpastorn / University Chaplain at Umea university will interview him. Everybody is welcome to ask questions through the chat.

What do we know about the death and resurrection of Jesus? Part 2

Cyberrymden

Is the Death and resurrection of Jesus historical events? Mike Licona did his PhD in a historiographical approach on the resurrection of Jesus and is a world authority on the subject. Join us live on Zoom where Studentpastorn / University Chaplain at Umea university will interview him. Everybody is welcome to ask questions through the chat.

Livets kunskapskälla: det sanna, det goda, det sköna

Cyberrymden

Vilken kunskap kan vi ha om det sanna, det goda och det sköna? Vad betyder det för vår förståelse och upplevelse av den mänskliga tillvaron och livets mening? Vad har den kristna tron att säga om det? Välkommen till ett föredrag där Andrew Pinsent, teolog, filosof, fysiker, präst och forskningsdirektör för Ian Ramsey Centre for Science and Religion vid fakulteten för teologi och religion, University of Oxford talar utifrån olika perspektiv om dessa eviga frågor.

Att förstå livet genom litteraturen

Katedralcaféet, domkyrkoplan 7, Uppsala Domkyrkoplan 7, Uppsala

I de senaste 2000 årens litteratur finns en mångfald berättelser rotade i kristna erfarenheter, en kristen världsförståelse, mystik och en relation till Gud. I vår sekulariserade samtid är inte dessa texter lika intuitivt tillgängliga som för tidigare generationer. Josefin Holmström, fil. dr. i engelsk litteratur och författare, gör nedslag i litteratur med fokus på kristna motiv och författare, till exempel utifrån sin senaste bok "Emily Dickinson och vulkanerna".

Kristen tro och evolution: måste man välja?

Katedralcaféet, domkyrkoplan 7, Uppsala Domkyrkoplan 7, Uppsala

Vad menas med kreationism? Var har den uppfattningen sina rötter? Hur förhåller sig kreationism till samtida forskning om jordens och livet uppkomst? Finns det ett alternativt kristet synsätt att förhålla sig till som bejakar både bibeln och forskningen? Om det berättar Maria Gunther, vetenskapsjournalist och teknologie doktor i partikelfysik.

Jag tror för att förstå – Pekka Mellergård i samtal med Jonas Lindberg

Cyberrymden

Många invändningar mot kristen tro beror på missuppfattningar och bristande kunskap, menar överläkaren och författaren Pekka Mellergård. Han berättar i ett samtal med prästen Jonas Lindberg om sin bok om barndomens tro, via naturvetenskap och humanistisk bildning, till tro på nytt.

Katedralakademin: Tryggare kan ingen vara? Om gudsrelationer, psykologi och tro

Cyberrymden

Under rubriken "Tryggare kan ingen vara? Om gudsrelationer, psykologi och tro" kommer Pehr Granqvist, professor i psykologi, att tala om religion och andlighet utifrån människans grundläggande motivation att knyta an till trygghetsfrämjande objekt (t.ex. omvårdare, kärlekspartners, Gud).