Evenemang

Latest Past Evenemang

“Gud blev människa för att göra människan till Gud”: Den lutherska traditionens mystika hjärta

Katedralcaféet, domkyrkoplan 7, Uppsala Domkyrkoplan 7, Uppsala

Theologia Germanica eller "En ädel liten bok" som den också kallas, skulle kunna beskrivas som ett destillat av Meister Eckharts mystik. Två hundra år efter att den publicerats finner Martin Luther den i ett klosterbibliotek, och drar slutsatsen att dess mystika teologi helt motsvarar den insikt han och de andra protestantiska wittenbergteologerna sökt framställa. Vad…
Läs mer

Gratis

Kristen i Akademins helgmöte: Vishetens uttryck

Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna

Preliminärt kommer nästa helgmöte / internat med nätverket Kristen i Akademin ha temat "Vishetens uttryck" och äga rum 14-16 april 2023 på Sigtunastiftelsen i Sigtuna. Mer information kommer så snart planerna har blivit bekräftade. Deltagaravgiften förväntas ligga på liknande nivå som tidigare år, men att högas något. Frågor och tankar kan skickas till internat@kristeniakademin.se  

Helighet och hädelse i ett pluralistiskt samhälle

Katedralcaféet, domkyrkoplan 7, Uppsala Domkyrkoplan 7, Uppsala

Vad betyder helighet och hädelse? Innebörden har skiftat under olika århundraden och platser. I sin bok Blasphemy: A Very Short Introduction pekar Yvonne Sherwood på en 180-grader omsvängning ”från fördömandetav blasfemi till idén att friheten att häda definierar fria samhällen”. Om blasfemi tidigare tolkades som ett grovt missbruk av människans frihet, blir det under upplysningstidens…
Läs mer