Evenemang

Digital månadslunch

Zoom

Den första onsdagen i månaden brukar nätverket Kristen i Akademin ha en zoom-lunch där vi delar livet tillsammans. Ibland utgår vi från ett tema eller en bibeltext eller samtalar om ett ämne som ni har tänkt på. På onsdag 7 december kl 12-13 är återigen dags för zoomlunch. Kontakta info@kristeniakademin.se för anslutningsuppgifter.

Gratis

Gemenskapsdag

Lördagen den 10 december 2022 planerar vi i NKA att ha en gemenskapsdag för medlemmarna i nätverket. Vårt tema för detta år är vishetens uttryck. I Ordspråksbokens kapitel 9, vers 10 står det “Att frukta Herren är början till vishet, att känna den Helige är insikt. (Bibel 2000)” Med utgångspunkt från den och andra bibelverser…
Läs mer

Gratis

Kristen i Akademins helgmöte: Vishetens uttryck

Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna

Preliminärt kommer nästa helgmöte / internat med nätverket Kristen i Akademin ha temat "Vishetens uttryck" och äga rum 14-16 april 2023 på Sigtunastiftelsen i Sigtuna. Mer information kommer så snart planerna har blivit bekräftade. Deltagaravgiften förväntas ligga på liknande nivå som tidigare år, men att högas något. Frågor och tankar kan skickas till internat@kristeniakademin.se