Om oss

Vi är ett kristet ekumeniskt nätverk för personer som är aktivt verksamma eller pensionerade från anställning inom akademin (forskare från doktorandnivå, lärare, administrativ och teknisk personal inom forskning och utbildning på universitet, högskola, forskningsinstitut eller liknande). Vi organiserar oss utifrån tre huvudsakliga teman inom tro och akademiskt liv:

  • Konfessionellt
  • Kulturellt
  • Intellektuellt

Dialog och kommunikation sammanbinder de olika temana, internt och externt. En socialt stödjande och nätverkande funktion genomsyrar alla aktiviteter.

Bland annat samtalar vi inom nätverket om akademisk forskning/undervisning som personlig kallelse, hur vi kan verka för en mer tolerant kultur inför olika världsåskådningar inom akademin utan att för den skull göra avkall på akademisk stringens, samt arrangerar öppna föreläsningar som tar upp frågor som rör relationen mellan tro och vetenskap.

Vi träffas lokalt flera gånger per termin för föredrag, gudstjänst, luncher och middagar och andra aktiviteter. Nationellt möts vi någon gång per år.

Vår bön

Kontakta oss