Bli medlem

Medlemskap är gratis och öppet för personer av kristen trosbekännelse, som är aktivt verksamma eller pensionerade från anställning inom akademin (forskare från doktorandnivå, lärare, administrativ och teknisk personal inom forskning och utbildning på universitet, högskola, forskningsinstitut eller liknande).

Bli medlem genom att kontakta oss på den lokala e-postadressen närmast dig:

Ladda gärna ner pdf, och ha på affischtavlor, eller dela ut som ark vid lämpliga tillfällen – för att nå folk som vore välsignade av att vara med i vår organisation.