Kristen i akademin

Hans Liljenström och Rainer Carls: Den fria viljan

Hans Liljenström, professor i biometri vid Sveriges lantbruksuniversitet, och Rainer Carls, jesuitpater och doktor i teoretisk filosofi, samtalade denna kväll kring den månghundraåriga frågan: Har vi en fri vilja?

Lars Johansson: Drömmen om ett ännu bättre liv – om sökande och vägledning i samtiden

Lars Johansson, lärare i religionsfilosofi och religionshistoria vid Örebro teologiska högskola och dessutom universitetspastor, talade denna kväll om den utbredda psykiska ohälsan och vad som kan vara bidragande orsaker till den. Är kanske mycket av coaching och självhjälp bara mer av den medicin som gör oss sjuka?

Ulf Jonsson: Gud, Big bang och evolutionen: relationen mellan tro och vetande

Hur kommer det sig att det överhuvudtaget finns något? frågade sig filosofen och matematikern Gottfried Wilhelm von Leibniz. Ja, det kan man verkligen undra! Och vad menas egentligen med att Gud skapar världen, allt det som finns?

Joel Halldorf: Gud: återkomsten

Oktoberkväll och Katedralkaféet var fullsatt. Teologen och författaren Joel Halldorf talade om sin bok Gud: Återkomsten. Massmedier intresserar sig för religion och religionsutövande. Kändisar talar öppet om sin tro. Filmer och böcker handlar om gudaväsenden och annat övernaturligt. Men vad har religion för plats i samhället, egentligen? Och hur förhåller sig religion till demokrati? Är den kanske ett hot?

Andreas Frick och Camilla von Below: Gud, tro och psykologi – är tron en neuros eller en resurs?

”Vad är meningen med livet?”, kan den som drabbats undra. Skulle psykologi och kristendom kunna lära av varandra?

Christine Zyka: Simone Weil om studiernas betydelse för Gudskärleken

Simone Weil var filosof, mystiker och en bred författare. Redan som 16-åring skrev hon i skoluppsatsen ”Det sköna och det goda” att renhet, att vara renhjärtad, skulle räcka för att rädda världen. Det fanns i Weils tänkande från första stund en stark röd tråd i hennes dramatiska men alltför korta liv.

Fredrik Lignell: bottenkänning

När Fredrik Lignell som präst förrättade sin första begravning var det en 12-årig flicka som avlidit i cancer. Kyrkan var full av barn och nallebjörnar. Var finns Gud i livets snårighet och sårighet?

Hittar du det du söker?

Vi är ett nystartat nätverk. Mer information kommer att komma framöver, men tveka inte att kontakta oss om du har frågor!