Inspelningar

Se även vår Facebook-sida för inspelningar av digitala sändningar från bl. a. Katedralakademin i Uppsala, samt YouTube-kanal för utvalda inspelningar från speciella evenemang.

Pehr Granqvist & Mikael Kurkiala: “Tryggare kan ingen vara? Om gudsrelationer, psykologi och tro.”

Petra Carlsson och Elisabeth Belgrano: “Det sanna, det goda, det sköna”

Antje Jackelén och Paul Hemeren: “Äkta människor, äkta AI: artificiell intelligens & det mänskliga”

Att vara medmänniska i corona-krisen

Att vara medmänniska i corona-krisen – samtal med Sofia Camnerin och Stefan Söderberg.

20 april 2020
Ett öppet videomöte där Sofia Camnerin och Stefan Söderberg pratar om corona utifrån ett praktiskt kristet perspektiv. Sofia Camnerin är teolog och en av kyrkoledarna för Equmeniakyrkan. Stefan Söderberg är professor i internmedicin och arbetar med epidemiologiska studier om kardiovaskulär sjukdom nationellt och internationellt. Han tjänstgjorde i Tanzania under HIV/AIDS-epidemin på 80-talet. Samtalet leds av Camilla von Below, psykolog och forskare vid Stockholms Universitet.

Andrew Briggs – Faith in Science or Faith with Science?

Andrew Briggs – Faith in Science or Faith with Science?

Sigtuna, 12 oktober 2019
Prof. Andrew Briggs håller ett föredrag med rubriken “Faith in Science or Faith with Science?”, baserat på hans nyss utgivna bok “It Keeps Me Seeking” (skriven tillsammans med Hans Halvorson och Andrew Steane, Oxford University Press, 2018). Föredraget gavs på Sigtunastiftelsen som en del av en helgträff med nätverket Kristen i akademin den 12 oktober 2019.