Nätverksträffar

Digitala månadsluncher

Första onsdagen i månaden träffas vi digitalt via Zoom för gemensam lunch och samtal, med medlemmar från hela landet, ibland med ett särskilt tema. Meddela gärna om du vill få påminnelse-mail!

Ekumeniska gemenskapshelger på Sigtunastiftelsen

2024: Mänsklig blomstring – möjligheter och begränsningar, 12-14 april 2024 på Sigtunastiftelsen

Mänsklig blomstring (även känd som “human flourishing” på engelska) är ett begrepp som beskriver det mest fulländade och positiva tillståndet för en människa. Det handlar om att uppnå sitt fulla potential och leva ett meningsfullt och tillfredsställande liv. Mänsklig blomstring innebär vanligtvis en kombination av fysiskt, mentalt, emotionellt, socialt och andligt välbefinnande. Vad är våra tankar om mänsklig blomstring? Ser vi idag mänsklig blomstring? Hur tänker vi kring syftet med mänsklig blomstring? Finns det likheter eller skillnader om vi betraktar mänsklig blomstring utifrån ett individuellt, samhälleligt eller globalt perspektiv? På vilket sätt är akademin involverad i mänsklig blomstring? Var ligger fokus idag avseende mänsklig blomstring?

”Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen”. (Matt 5:14-16)

Anmäl dig senast 8 mars här: https://forms.gle/Jz2jnK8XkVYQdDMi7

Program

2023: Vishetens uttryck: uppenbarelse, erfarenhet, tanke och handling, 14-16 april 2023 på Sigtunastiftelsen

2021: Livets kunskapskälla: det sanna, det goda, det sköna i akademin, 15-17 oktober 2021 på Sigtunastiftelsen

Livets kunskapskälla: Det sanna, det goda, det sköna i akademin

Ekumenisk gemenskapshelg för kristna verksamma inom akademin, 15-17 oktober 2021, Sigtunastiftelsen i Sigtuna.

Anmäl senast 10 september, mer info här.

2020: Livets kunskapskälla: det sanna, det goda, det sköna, 2-3 oktober 2020, hybridmöte på Zoom och Sigtunastiftelsen

Livets kunskapskälla: Det sanna, det goda, det sköna

Digital helgträff, 2-3 oktober 2020.

Huvudtalare: Andrew Pinsent, teolog, filosof, fysiker, präst och forskningsdirektör för Ian Ramsey Centre for Science and Religion vid fakulteten för teologi och religion, University of Oxford. Klicka här för mer info. Karin Johannessons presentation “Kristen i akademin. Erfarenheter och teoretiska frågor.” finns tillgänglig här.

2019: Tro på vetenskap eller tro med vetenskap? Hur kristen tro kan tjäna och understödja akademin. 11-13 oktober 2019 på Sigtunastiftelsen

Tro på vetenskap eller tro med vetenskap? Hur kristen tro kan tjäna och understödja akademin.

Helginternat på Sigtunastiftelsen, Sigtuna, 11-13 oktober 2019.

Huvudtalare: Prof. Andrew Briggs, Department of Materials, University of Oxford, författare till boken “It Keeps Me Seeking”. Klicka här för mer info.