Månad: maj 2021

Petra Carlsson och Elisabeth Belgrano: ”Det sanna, det goda, det sköna – i klimatkris och i tillvarons bristfällighet”

Med inspiration hämtad från rysk avantgardistisk konst, i sin tur inspirerad av ett rikt teologiskt arv, presenteras ett förhållningssätt till tillvaron som tar sin utgångspunkt i det vardagliga, det påtagliga och relationella där tron möter människan från marken, jorden och kroppsligheten.