Evenemang

Digital månadslunch

Zoom

Den första onsdagen i månaden brukar nätverket Kristen i Akademin ha en zoom-lunch där vi delar livet tillsammans. Ibland utgår vi från ett tema eller en bibeltext eller samtalar om ett ämne som ni har tänkt på. På onsdag 7 december kl 12-13 är återigen dags för zoomlunch. Kontakta info@kristeniakademin.se för anslutningsuppgifter.

Gratis

Gemenskapsdag

Lördagen den 10 december 2022 planerar vi i NKA att ha en gemenskapsdag för medlemmarna i nätverket. Vårt tema för detta år är vishetens uttryck. I Ordspråksbokens kapitel 9, vers 10 står det “Att frukta Herren är början till vishet, att känna den Helige är insikt. (Bibel 2000)” Med utgångspunkt från den och andra bibelverser…
Läs mer

Gratis

Helighet och hädelse i ett pluralistiskt samhälle

Katedralcaféet, domkyrkoplan 7, Uppsala Domkyrkoplan 7, Uppsala

Vad betyder helighet och hädelse? Innebörden har skiftat under olika århundraden och platser. I sin bok Blasphemy: A Very Short Introduction pekar Yvonne Sherwood på en 180-grader omsvängning ”från fördömandetav blasfemi till idén att friheten att häda definierar fria samhällen”. Om blasfemi tidigare tolkades som ett grovt missbruk av människans frihet, blir det under upplysningstidens…
Läs mer

Kristen i Akademins helgmöte: Vishetens uttryck

Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna

Preliminärt kommer nästa helgmöte / internat med nätverket Kristen i Akademin ha temat "Vishetens uttryck" och äga rum 14-16 april 2023 på Sigtunastiftelsen i Sigtuna. Mer information kommer så snart planerna har blivit bekräftade. Deltagaravgiften förväntas ligga på liknande nivå som tidigare år, men att högas något. Frågor och tankar kan skickas till internat@kristeniakademin.se  

“Gud blev människa för att göra människan till Gud”: Den lutherska traditionens mystika hjärta

Katedralcaféet, domkyrkoplan 7, Uppsala Domkyrkoplan 7, Uppsala

Theologia Germanica eller "En ädel liten bok" som den också kallas, skulle kunna beskrivas som ett destillat av Meister Eckharts mystik. Två hundra år efter att den publicerats finner Martin Luther den i ett klosterbibliotek, och drar slutsatsen att dess mystika teologi helt motsvarar den insikt han och de andra protestantiska wittenbergteologerna sökt framställa. Vad…
Läs mer

Gratis

Katedralakademin: Stjärnor som föds och dör – från Big Bang till Betlehem

Katedralcaféet Domkyrkoplan 7, Uppsala, Sverige

Enligt modern astronomi och astrofysik har vi människor vårt ursprung i stjärnor som föds och dör, och deras kärnfysikaliska processer. Hur hänger det här samman med Big Bang, och vad kan astronomin säga om julevangeliets Betlehemsstjärna? Martin Sahlén är docent och forskare i astronomi med inriktning mot astrofysik vid Uppsala universitet. Hans forskning fokuserar på…
Läs mer

Ekumenisk gemenskapshelg 2024: Mänsklig blomstring, Sigtunastiftelsen

Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna

Mänsklig blomstring (även känd som "human flourishing" på engelska) är ett begrepp som beskriver det mest fulländade och positiva tillståndet för en människa. Det handlar om att uppnå sitt fulla potential och leva ett meningsfullt och tillfredsställande liv. Mänsklig blomstring innebär vanligtvis en kombination av fysiskt, mentalt, emotionellt, socialt och andligt välbefinnande. Vad är våra…
Läs mer

Panelsamtal: Mänsklig blomstring – begränsningar och möjligheter

Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna

Öppet panelsamtal med - Michelle Mope Andersson, Doctor of Ministry, andlig vägledare - Tomas Björkman, grundare och initiativtagare till bl.a. Stiftelsen Ekskäret och Inner Development Goals - Andreas Nordlander, universitetslektor, Göteborgs universitet Moderator: Kerstin Dillmar, kaplan Sigtunastiftelsen Mänsklig blomstring, human flourishing, är ett begrepp som beskriver det mest fulländade goda tillståndet för en människa. Det…
Läs mer

Katedralakademin: Patrik Adlarson om antimateria

Katedralcaféet Domkyrkoplan 7, Uppsala, Sverige

Patrik Adlarson, docent i fysik vid Uppsala universitet berättar om bl. a. antimateria ur ett existentiellt perspektiv. Vi kommer att webbsända föreläsningen på www.facebook.com/kristenakademi Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för alla. I Katedralkafeet bjuds på kaffe/te till självkostnadspris. Ett samarrangemang mellan nätverket Kristen i Akademin, Domkyrkoförsamlingen och Sensus.

Katedralakademin: Bengt Gustafsson om modernism och kvantfysik

Katedralcaféet Domkyrkoplan 7, Uppsala, Sverige

Bengt Gustafsson, professor emeritus i astronomi vid Uppsala universitet, berättar om sin nya bok "Närda av samma längtan". I början av 1900-talet revolutionerades konsten och vetenskapen på samma gång. Relativitetsteori, atonal musik, kubistisk konst och kvantmekanik – förlöste de varandra? Bengt Gustafsson beskriver en radikal brytningstid möter vi författare, fysiker, konstnärer, kompositörer och astronomer i…
Läs mer